Wsparcie w optymalizacji struktury organizacyjnej

Wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie planowania i projektowania struktur organizacyjnych (sprzedaż, produkcja, administracja).

Dokonujemy analizy strony operacyjnej i dostosowujemy strukturę organizacyjną tak aby zachować najważniejsze elementy funkcjonowania podmiotu takie jak jakość, terminowość oraz najniższe koszty funkcjonowania organizacji.

Przygotowujemy także zmiany w strukturach już istniejących, optymalizując koszty ich funkcjonowania i efektywność pracy.

Optymalizacja struktury organizacyjnej jest także elementem procesu restrukturyzacji i zarządzania zmianą.