Project i change management

Przykładamy ogromną wagę do odpowiedniego procesu przygotowania zmian oraz identyfikowania etapów, na których może wystąpić opór pracowników.

Sugerujemy rozwiązania, które pozwalają skutecznie zmotywować pracowników
do zaangażowania się w zmiany na każdym etapie.

W związku z tym podpowiadamy sposób komunikacji pracownikom potencjalnych i oczekiwanych efektów.

Prowadzimy proces w następujących krokach

  1. Dostarczamy zarządom i jednostkom właścicielskim informacji w jaki sposób przekazywać pracownikom jak największą ilość informacji.
  2. Promujemy kulturę feedbacku.
  3. Projektujemy procesy w taki sposób, aby dać pracownikom optymalny wpływ na sposób wykonywania zadań.
  4. Wprowadzamy gry strategiczne, aby eliminować strach przed zmianami i zwiększyć zrozumienie celów.
  5. Opracowujemy plany wynagradzania zwiększające zaangażowanie pracowników za dodatkowy wysiłek.
  6. Monitorujemy wśród pracowników motywację oraz zrozumienie zmian.