Kim jesteśmy

Spółka Fox Consulting jest firmą doradczą i audytorską. Realizujemy wiele projektów z dziedziny doradztwa w zakresie zarządzania , optymalizacji kosztowej, szeroko pojętego HR i zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001 w związku z katalogiem norm prawnych obowiązującą daną organizację.

O nas

Historia naszej firmy

Firma powstała w 2015 roku. Od tego czasu współpracujemy z organizacjami z różnych sektorów jak z szeroko pojętego sektora finansów publicznych, organizacjami kultury, opieki medycznej usług transportowych i produkcyjnych a także z przedsiębiorstwami o różnej wielkości z sektora usług finansowych. Spółka prowadziła i prowadzi wiele projektów z zakresu zarządzania i audytowania systemów ochrony informacji w tym ochrony danych osobowych, szczególnie w zakresie wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Od roku 2015 specjalizujemy się we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów bezpieczeństwa informacji w tym ochronie danych osobowych.

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami jest dodatkowym atutem naszej kadry. Dzięki temu wiemy o czym mówimy i podpieramy się wiedzą praktyczną oraz normami prawnymi.

Nasze usługi są dopasowane do potrzeb i możliwości naszych klientów, dlatego zawsze znajdujemy płaszczyznę porozumienia. Dzięki ograniczonej liczbie osób, nasi klienci ponoszą koszty faktycznie zrealizowanych usług a nie koszty związane z utrzymaniem rozległych biur. Wykonywane przez nas usługi są gwarantowane naszym ubezpieczeniem, dlatego nasi klienci mogą się czuć bezpiecznie.